تغییر شماره حساب ها

تغییر شماره حساب های مجموعه پردازش هوشمند علاءالدین از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به شرح زیر میباشد . بنابراین از تمامی مشتریان عزیز درخواست میشود از این پس وجوه خود را به شماره حساب زیر واریز فرمایید .

 

بانک تجارت

شماره حساب : 6459770567

شماره کارت : 5859837010822167

شماره شبا : IR220180000000006459770567

صاحب حساب : شرکت پردازش هوشمند علاءالدین